Jan Kwiatoń Email

Himalaista, płetwonurek, przedsiębiorca, społecznik. Absolwent II LO i ATR w Bydgoszczy, 1972-74 ZHP, 1972-74 czł. Klubu Jeździeckiego "Zieloni" w Myślęcinku, Akad. Klubu Turystycznego "Stonoga", Koła Naukowego Botaników i Ekologów, Akad. Klubu Narciarskiego "Krokus", studenckiego zespołu poezji śpiewanej, Akad. Klubu Górskiego "Grań", 1979-84 wiceprezes ds. sportu Bydgoskiego Klubu Wysokogórskiego, członek „Speleoklubu Morskiego w Gdyni”, Alpinistycznego Klubu Eksploracyjnego w Sopocie, 1993 r. współzał. Rady Osiedla Nowy Fordon, czł. Zarządu, wiceprzew., przew. Rady, współzał. i prezes Stow. "Forum Fordońskie", współzałożyciel i czł. Zarządu "Społ. Kom. Budowy Basenu" przy Zespole Szkół Nr 5 i przy SP Nr 65, współzałożyciel i  czł. Tow. Krzewienia Kultury Fiz. w Nowym Fordonie, członek Stowarzyszenia Miłośników Borów Tucholskich „Historia i Pamięć”, członek Klubu Płetwonurków „Strażak”,

Współzałożyciel i członek Zarządu „Bydgoskiego Regionalnego Klubu Eksploracyjnego ERKA”, przewodniczący Rady Programowej czasopisma fotograficzno- krajoznawczego „Regional Geographic”, 1987 organizator i kierownik wyprawy w Himalaje Kaszmiru Indyjskiego, 1989 organizator i kierownik polsko-hinduskiej wyprawy na Nanda Devi East – uczczenie 50-ciolecia polskiego himalaizmu, 2006 r. organiz. i kierownik wyjazdu nad jez. Tilicho w Himalajach Nepalu gdzie nurkuje na wstrzymanym oddechu do gł. 10 m, 1987 r. pomysłodawca, współorganizator i kierownik wyprawy „Tilicho Lake and Peak 2007” (www.fordon-himalaje2007.pl), 1981- 2007 , uczestnik wielu wypraw w Himalaje, Karakorum i Andy.


Medal Prezydenta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla miasta, Złoty Medal "Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego.", wyróżnienie „Kolosy” za wyczyn roku 2007. Zainteresowania - narciarstwo, himalaizm, wspinaczka, nurkowanie, koszykówka, golf, fotografia artystyczna i przyrodnicza, hippika.

 
© ERKA 2010