Jak zostać członkiem

Do Erki zapraszamy wszystkich miłośników eksploracji. Pamiętać należy jednak, iż niektóre z proponowanych przez nas działalności wymagać będą od uczestników specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Nie ograniczamy się oczywiście tylko do osób prywatnych, chętnie w szeregach członków widzielibyśmy kluby i organizacje działające już dziś na polach poszczególnych dyscyplin. Aby zostać naszym członkiem należy wypełnić deklaracje członkowską i mieć rekomendację co najmniej 2 członków stowarzyszenia. Erki nie należy stawiać na równi z biurem turystycznym ponieważ charakter jej działalności opiera się na wspólnej realizacji poszczególnych pomysłów z organizacją włącznie. Zakres tych działań obejmować może ciekawe spędzenie weekendu jak również poważną wyprawę naukowo - badawczą.

Szczegółowych propozycji szukaj w dziale Pomysły/Plany.

Pobierz Deklarację Członkowską

 
© ERKA 2010