Kontakt

Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA
ul. S.Tuchołkowej 13
85-795 Bydgoszcz
tel. 501 021 306
mail: erka@erka.org.pl
www.erka.org.pl

konto nr:

60 1750 0012 0000 0000 3373 8242

NIP: 5542878836
Regon: 340774215
KRS 0000343935, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego