O Nas

Erka jest stowarzyszeniem. Nazwa powstała podczas jednego z pierwszych, nieformalnych spotkań członków założycieli i pochodzi od skrótu Regionalnego Klubu Eksploracyjnego. Celem jest inicjowanie organizacji przedsięwzięć o charakterze eksploracyjnym, takich jak wspinaczka, żeglarstwo, nurkowanie, turystyka piesza, konna, badania mające na celu eksploracje natury. Podczas realizacji konkretnego pomysłu można na otaczającą nas rzeczywistość spojrzeć interdyscyplinarnie, przykładowo wyprawa żeglarska może w ramach naszego stowarzyszenia być wzbogacona o elementy związane z dyscyplinami takimi jak nurkowanie, zwiedzania i odkrywania lądu oraz wszelkie aspekty naukowe. Istotnym z celów ERKI jest stwarzanie możliwości uczestnictwa w jej przedsięwzięciach ludziom niepełnosprawnym, zarówno tworząc dla nich osobne projekty jak również integrując ich ze środowiskiem ludzi sprawnych. ERKA chciałaby popularyzować wiele ciekawych form eksploracji natury, nie będzie jednak kolejną organizacją szkoleniową.


Do Erki zapraszamy wszystkich miłośników eksploracji. Pamiętać należy jednak, iż niektóre z proponowanych przez nas działalności wymagać będą od uczestników specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Nie ograniczamy się oczywiście tylko do osób prywatnych, chętnie w szeregach członków widzielibyśmy kluby i organizacje działające już dziś na polach poszczególnych dyscyplin. Aby zostać naszym członkiem należy wypełnić deklaracje członkowską i mieć rekomendację co najmniej 2 członków stowarzyszenia. Erki nie należy stawiać na równi z biurem turystycznym ponieważ charakter jej działalności opiera się na wspólnej realizacji poszczególnych pomysłów z organizacją włącznie. Zakres tych działań obejmować może ciekawe spędzenie weekendu jak również poważną wyprawę naukowo – badawczą.


Drugim z biegunów działalności będą cykliczne spotkania podróżników i globroterów mające charakter zarówno towarzyski połączony z wymianą doświadczeń jak i oparte o oficjalne spotkania i konkursy podróżnicze mające oczywiście charakter niekomercyjny.

 

Dzięki Dorocie Kazimierskiej ERKA zyskała inspirujące logo, za co jej serdecznie dziękujemy.